SINGLE SIGN ON (SSO)

Single sign-on (SSO) ialah satu ciri kawalan akses untuk pelbagai sistem yang berkaitan tetapi tidak bergantung di antara satu sama lain. Dengan ciri ini, seorang pengguna hanya perlu log masuk sekali sahaja untuk mengakses semua sistem yang dibenarkan akses tanpa perlu log masuk secara berasingan untuk setiap sistem.

Untuk menggunakan kemudahan SSO, sila gunakan NOKP dan KATALALUAN yang digunakan sewaktu login ke dalam pc/notebook.